Συνέδρια

Πραγματοποιηθέντα Συνέδρια:

  1. http://www.hfaa.gr/?p=1676
  2. http://ebeec.ihu.gr/index.php/past-conferences/ebeec2017