Συνέδρια

Επικείμενα Συνέδρια:

International Conference on Applied Business and Economics 2020:
A DIGITAL CONFERENCE

Organizing Digitally in Szczecin, Poland, October 8-9, 2020
by the University of Szczecin

  1. https://icabe.gr/

Πραγματοποιηθέντα Συνέδρια:

  1. http://www.hfaa.gr/?p=1676
  2. http://ebeec.ihu.gr/index.php/past-conferences/ebeec2017