Συνήγορος Φοιτητή

Ο νέος  διαδικτυακός τόπος του «Συνηγόρου του Φοιτητή» βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://advedu.uniwa.gr

Με την αριθμ. 28/20.12.2018 (θέμα 23ο) πράξη της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΑ.Δ.Α ορίστηκε Συνήγορος του Φοιτητή  η κ. Αλεξάνδρα Βάρκα Αδάμη, Ομότιμη Καθηγήτρια του Α.Τ.Ε.Ι Αθήνας και Επίτιμη Δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Ο  θεσμός του Συνηγόρου του Φοιτητή καθιερώθηκε με το άρθρο 55 του ν. 4009/2011 με σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος προς αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και στόχο την τήρηση της νομιμότητας και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. Ο Συνήγορος του Φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ο Συνήγορος του Φοιτητή διερευνά υποθέσεις αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή  και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα για την επίλυσή τους.

Η Συνήγορος του Φοιτητή του ΠΑ.Δ.Α δέχεται τους φοιτητές στο γραφείο της κάθε Τρίτη και Πέμπτη 11.00-14.00 τηλ. 5385577. Επίσης οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν σχετικές αναφορές  ηλεκτρονικά στο email synigorostoufoititi@uniwa.gr συμπληρώνοντας τη συνημμένη αίτηση διαμεσολάβησης.

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ