Υπόδειγμα Ερευνητικής Πρότασης

Για να δείτε το υπόδειγμα ερευνητικής πρότασης για τις Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής πατήστε εδώ.