«Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ: Η συμβολή του στις οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα» Βλαχάκη, Ε., Νικήτας, Β. στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της ΕΕ

«Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ: Η συμβολή του στις οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα» Βλαχάκη, Ε., Νικήτας, Β. στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της ΕΕ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
ΠΜΣ Δημόσια Οικονομική και Πολιτική

 

Ημερίδα

 

«Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ: Η συμβολή του στις
οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα»
Με τηλεδιάσκεψη
Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024/11.00-13.30

 


 

Ο σύνδεσμος για παρακολούθηση της Ημερίδας στο κανάλι του YouTube είναι ο παρακάτω:

https://www.youtube.com/watch?v=tVC2D19WCpw

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Αφίσα και το Πρόγραμμα της Ημερίδας

Πατήστε εδώ για να δείτε την Παρουσίαση της κας Βλαχάκη και του κ. Νικήτα

 


Σημαντική επιτυχία είχε η διάλεξη των στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων, DG ECFIN) κκ. Ειρήνης Βλαχάκη και Βασίλειου Νικήτα για το θέμα κρίνοντας από την μεγάλη συμμετοχή και την ενδιαφέρουσα συζήτηση που ακολούθησε.

Η παρουσίαση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ως ένας από τους πυλώνες αντιμετώπισης της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία Covid19 από τους κκ. Βλαχάκη και Νικήτα εργαζομένους σε αυτό κι αυτονόητα έγκυρους ομιλητές ήταν ενδιαφέρουσα και πολύ χρήσιμη για όλους. Οι ομιλητές στο τέλος της διάλεξής τους ενημέρωσαν τους φοιτητές μας σχετικά με ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας στους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς.

 

Την συζήτηση συντόνισε ο Καθηγητής Οικονομικής Θεόδωρος Σταματόπουλος. Προηγήθηκαν χαιρετισμοί από τον Κοσμήτορα της ΣΔΟΚΕ, Καθηγητή Γ. Πιερράκο και την Πρόεδρο του Τμήματος ΛΟΧΡΗ & Διευθύντρια του ΠΜΣ στη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική, Καθηγήτρια Αλίνα Χυζ.

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συστάθηκε το 2021 ως προσωρινό χρηματοοικονομικό μέσο της ΕΕ για να βγει ισχυρότερη και ανθεκτικότερη από την υγειονομική κρίση που ξεκίνησε το 2020 και τη μετέπειτα ενεργειακή κρίση. Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από δανεισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις κεφαλαιαγορές μέσω της έκδοσης ομολόγων εξ ονόματος της ΕΕ. Τα κεφάλαια αυτά διατίθενται στα κράτη-μέλη με τη μορφή είτε μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων είτε ιδιαίτερα ευνοϊκών δανείων.

 

H Ελλάδα επωφελείται σημαντικά από τους πόρους του ΤΑΑ οι οποίοι ξεπερνούν τα 36 δις ευρώ (18% του ΑΕΠ, εκ των οποίων 18,2 δις ευρώ με τη μορφή επιχορηγήσεων) με ορίζοντα το 2026 και θα στηρίξουν την ολοκλήρωση 103 επενδύσεων και 75 μεταρρυθμίσεων με σκοπό να συμβάλλουν στον μετασχηματισμό της Ελληνικής οικονομίας στην κατεύθυνση των ευρωπαϊκών επιλογών για περισσότερο βιώσιμη, ανθεκτική και καλύτερα προετοιμασμένη για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προσφέρει η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση στη νέα εποχή.

Ειδικότερα, συμπληρώνοντας άλλους πιο «παραδοσιακούς» πόρους της ΕΕ, όπως το Ταμείο Συνοχής, το υπόψη Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας φιλοδοξεί να στηρίξει τη μετάβαση της Ελλάδας σε ένα πιο εξωστρεφές και ανταγωνιστικό παραγωγικό μοντέλο και μιας πιο συμπεριληπτικής οικονομίας αμβλύνοντας τις υπάρχουσες περιφερειακές και εισοδηματικές ανισότητες με:

  • Σημαντικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό κρίσιμων τομέων της Ελληνικής οικονομίας, όπως τον τουρισμό, τον πολιτισμό, τη βιομηχανία-μεταποίηση, τον αγροτικό τομέα και τις ιχθυοκαλλιέργειες, υποστηρίζοντάς τους μέσω του ψηφιακού και πράσινου μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.
  • Την παροχή φορολογικών και άλλων κινήτρων για την προώθηση συνεργασιών και την μεγέθυνση των επιχειρήσεων, την αναβάθμιση των εθνικών κέντρων έρευνας και ανάπτυξης (R&D), και την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης σε πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες για ανέργους και εργαζομένους.
  • Την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης με επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων φορολογικής διοίκησης και δικαιοσύνης, και την καταπολέμηση της διαφθοράς.
  • Την προώθηση ενός πιο ποιοτικού και αποτελεσματικού δικτύου κοινωνικής προστασίας, προσβάσιμο σε όλους, με την αναβάθμιση του εθνικού συστήματος υγείας, τον εκσυγχρονισμό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, καθώς και την αναδιοργάνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και την επέκταση των προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών που προσφέρονται από αυτή, όπως επιδοτήσεις προσλήψεων και προγράμματα δια βίου μάθησης, με έμφαση στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με αναπηρίες, πρόσφυγες, νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Αξιοσημείωτο είναι ότι πάνω από 2,7 δις ευρώ διατίθενται, για ζωτικής-μακροχρόνιας ανάπτυξης, επενδύσεις στην εκπαίδευση, με έμφαση στα Πανεπιστήμια, καθώς και για την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με ενημέρωση και συζήτηση με διδάσκοντες και φοιτητές για τις ευκαιρίες απασχόλησης, τα απαιτούμενα προσόντα και τις διαδικασίες συμμετοχής σε προκηρύξεις θέσεων για Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς.