Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Κωδικός Μαθήματος:

12060008

Semester:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορία:

Κατεύθυνσης ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Σταυρουλάκης Δημήτρης