Χαλικιάς Μιλτιάδης

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

mchalik@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210-5381790

Τίτλοι Σπουδών:

 • Διδακτορικό δίπλωμα Εκπονήθηκε στο μαθηματικό τμήμα του ΕΚΠΑ υπό την επίβλεψη του καθηγητή Ευστράτιου Κουνιά στην μαθηματική στατιστική στα πλαίσια του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιοστατιστικής των Πανεπιστημίων Αθηνών και Ιωαννίνων (2007)
 • Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Βιοστατιστικής των Πανεπιστημίων Αθηνών (τμήματα Ιατρικής και Μαθηματικών) και Ιωαννίνων (τμήμα Μαθηματικών) (2001)
 • Πτυχίο Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αθηνών (1998)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

 • Πειραματικοί σχεδιασμοί.
 • Γενικευμένα γραμμικά μοντέλα.
 • Μαθηματικές θεωρίες πολέμου
 • Παραγοντική Ανάλυση.
 • Ανάλυση Επιβίωσης
 • Ανάλυση κατά συστάδες
 • Διαχωριστική Ανάλυση
 • Ανάλυση Αντιστοιχιών

Ερευνητικό έργο:

Εργασίες αρχειοθετημένες στη βάση SCOPUS 58, Αναφορές 430 στη βάση SCOPUS και 832 στη GOOGLESCHOLAR, μέλος 5 συντακτικών ομάδων (Editorial Board) επιστημονικών περιοδικών, συγγραφέας 6 βιβλίων στη βάση Ευδόξου.


Πρόσφατες Δημοσιεύσεις:

 • Chalikias, M., Kossieri, E., & Lalou, P. (2020). Football matches: Decision making in betting. Teaching Statistics, 42(1), 4-9.
 • Chalikias, M., Lalou, P., Skordoulis, M., Papadopoulos, P., & Fatouros, S. (2020). Bank oligopoly competition analysis using a differential equations model. International Journal of Operational Research, 38(1), 137-145.
 • Chalikias, M. S. (2019). Optimal Designs for Carry Over Effects the Case of Two Treatment and Four Periods. Mathematics, 7(12), 1179.
 • Chalikias, M., Lalou, P., & Skordoulis, M. (2019). Customer Exposure to Sellers, Probabilistic Optimization and Profit Research. Mathematics, 7(7), 621.
 • Chalikias, M. S. (2019). Optimal Repeated Measurements for Two Treatment Designs with Dependent Observations: The Case of Compound Symmetry. Mathematics, 7(4), 378.

Παρούσα Θέση:

Καθηγητής Ποσοτικών μεθόδων