Ροδοσθένους Μαρία

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

mrod@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210-5381268

 


Τίτλοι Σπουδών:

 • Διδακτορικό Δίπλωμα  στη Λογιστική από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2006) 
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2006).
 • Master of arts στην Εκπαίδευση της Λογιστικής (Education Accounting) Middlesex University of London, England.
 • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Λογιστικός σχεδιασμός και τυποποίηση της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Διεθνή Λογιστικά και Χρηματοοικονομικά Πρότυπα, Λογιστική πληροφόρηση και λήψη αποφάσεων, Λογιστικά συστήματα πληροφόρησης.


Ερευνητικό Έργο:

Το  ερευνητικό  έργο δημοσιευμένο σε επιστημονικά περιοδικά ή συλλογικούς τόμους εγνωσμένου κύρους και οι ανακοινώσεις  σε επιστημονικά συνέδρια αφορούν στη λογιστική πληροφόρηση όπως αυτή παρέχεται για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.


Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

 • Rodosthenous M., Roumeliotis E. (2021), “Adjusting the Costing/Pricing Systems of Public Health Units in Times of Emergency Health Crises: The Case of Greece” in Economies of the Balkan and Eastern European Countries, KnE Social Sciences, pages 294–307.  DOI 10.18502/kss.v5i9.9901
 • Kalantonis P., Goumas S., Rodosthenous M. (2019) “Cash Conversion Cycle an Firms’ Performance. An empirical study for the Greek listed firms in the Athens Stock Exchenge” Economic and Financial Challenges for Eastern Europe, pp 36 -377, Springer
 • Rodosthenous M., (2017) “Value relevance of accounting information in the early years of crisis in Greece” Journal of Applied Research Review B΄ Economics, Business, Social Sciences and Education, Vol.XVI (1)    
 • Rodosthenous M., Goumas S., Gasteratos I. (2016) “The Adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) and International Standards of Auditing (ISA) is required to fight shadow economy repercussions” Archives of Economic History, Vol.XXVIII, No 1.   
 • Chytis E., Filos J., Tagkas P., Rodosthenous M., (2015), “Audit Firms, Deferred Taxation and Financial Reporting: The Case of The Athens Stock Exchange”, International Journal of Corporate Finance and Accounting, Vol 3(1), pp.1-21

Παρούσα Θέση:

 • Καθηγήτρια Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
 • Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
 • Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολογία» του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Προηγούμενες θέσεις:

 • Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. (2013-2016)
 • Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστικής της ΣΔΟ του ΤΕΙ Πειραιά (2012)
 • Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστικής της ΣΔΟ του ΤΕΙ Πειραιά (2010-2012)
 • Υπεύθυνη του Τομέα Μαθημάτων Λογιστικής του Τμήματος Λογιστικής της ΣΔΟ του ΤΕΙ Πειραιά (2008-2012)
 • Μέλος της Συνέλευσης του ΤΕΙ Πειραιά (2011-2016)
 • Μέλος της Συνέλευσης Ειδικής σύνθεσης του ΤΕΙ Πειραιά (2013-2016)
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚ – ΚΣΕ του ΤΕΙ Πειραιά (2011- 2013)
 • Μέλος στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Πειραιά για το τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (2009 – 2012) 
 • Αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Πειραιά για το τμήμα Λογιστικής (2007-2008 και 2013-2016)
 • Επιστημονική υπεύθυνη, Συντονίστρια και Εισηγήτρια των μακροχρονίων και βραχυχρονίων  προγραμμάτων Λογιστικής του Ελληνικού   Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ ) (1986-1998)
 • Σύμβουλος επιχειρήσεων – Λογίστρια – ελεύθερη επαγγελματίας σε ατομικές επιχειρήσεις, ΑΕ, ΕΠΕ και ΟΕ (1986 – 1991)

Για αναλυτικό βιογραφικό πατήστε εδώ.